Rekisteriseloste

Sellusta Finland Oy
25.5.2018

 

Tämä on Sellusta Finland Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka noudattaa henkilötietolakia (10:24§) sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Sellusta Finland Oy
Y-tunnus: 2699335-4
Kotipaikka: Hyvinkää

Postiosoite:
Tilanhoitajantie 19
05820 Hyvinkää
info@sukarwood.fi

Sellusta Finland Oy:n rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:

Anssi Imppola
Tilanhoitajantie 19
05820 Hyvinkää
anssi.imppola@sukarwood.fi
+358 40 832 0128

2. REKISTERIN NIMI 

Sukarwood asiakasrekisteri.

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Rekisteriä käytetään asiakkaan Sukarwood-verkkokaupasta tekemien tilausten hoitamiseen, asiakassuhteen ja tilausten hoitamisessa tarvittavaan yhteydenpitoon sekä uutiskirjeiden lähtettämiseen.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisteriin kirjataan henkilön etu- ja sukunimi, osoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sosiaalisen median osoitteet ja asiakkaan mahdollisesti antamat muut lisätiedot. Asiakassuhteen hoitamisessa käytämme myös evästeitä, joiden avulla tallennamme tietoa henkilön käyttämän laitteen tiedot mm.
IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Asiakastiedot tallennetaan rekisteriin säännönmukaisesti asiakkaan itse antamista tiedoista verkkokaupassa tehdyn tilauksen yhteydessä, henkiön tilaamasta uutiskirjeestä ja sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa yrityksen järjestämiin arvontoihin. Verkkosivujen käyttöön liittyviä tietoja kerätään evästeiden avulla.

Verkkokaupasta on myös mahdollista tilata ilman rekisteröitymistä.

6. TIETOJEN SÄILYTYS

Asiakkaan antamia tietoja käsitellään luottamuksellisina tietoina. Tietoja säilytetään sähköisessä rekisterissä. Tietoja säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhteen hoitamiseksi on tarpeellista. Asiakastiedot poistetaan asiakkaan pyynnöstä.

7. TIETOJEN LUOVUTUS 

Käyttäjän antamia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina tietoina. Sellusta Finland Oy luovuttaa rekisteriin tallennettuja tietoja ainoastaan asiakassuhteen hoitamisessa välttämättömille alihankkijoille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Asiakas- ja tilaustiedot on tallennettu sähköiseen rekisteriin rekisterinpitäjän järjestelmiin. Käyttöoikeus rekisteriin on henkilöillä, jotka ovat tarpeellisia asiakassuhteen hoitamiseksi asiaan kuuluvalla tavalla. Tiedot varmistetaan salasanoilla, niiden säännöllisellä päivittämisellä sekä säännönmukaisilla varmuuskopioinneilla.

 9. REKISTERIIN TALLENNETTUJEN TIETOJEN TARKASTAMINEN

Henkilöllä, jonka tiedot on tallennettu asiakasrekisteriin, on oikeus tarkastaa hänestä tallennettujen tietojen sisältö. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilön yhteystiedot löytyvät tämän selosteen kohdasta 1: Rekisterinpitäjä. Henkilötietojen tarkastus on sitä pyytäneelle henkillölle maksutonta yhden kerran vuodessa. Sitä useammat kerrat ovat maksullisia ja niistä laskutetaan 25 euroa (sis. Alv. 24%) / kerta.

Henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan hänestä mahdollisesti tallennetut virheelliset tiedot. Hänellä on myös oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista. Tietojen korjaus- ja poistopyynnöt tulee lähettää sähköpostilla rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.